Verwijzen – Tandarts Ton Döpp – Amsterdam

Verwijzen

Verwijzen

Het kan voorkomen dat u van ons een verwijzing ontvangt, bijvoorbeeld voor specialisaties die buiten ons werkterrein vallen. Het staat u uiteraard vrij zelf een specialist te kiezen, maar wij adviseren u graag.

Let op: het is niet mogelijk op eigen initiatief een afspraak met een specialist te maken. U hebt hiervoor een verwijsbrief van uw tandarts nodig.

Hier volgt een greep uit de lijst van specialisten waar wij goede ervaringen mee hebben en waar wij dus veel naar doorverwijzen.

Bijzondere Tandheelkunde
Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde, Amsterdam
Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, Almere

Endodontologie
Endo & Zo, dhr. R. Fransman, dhr. R. Christescu en dhr. C. Aznar Portoles

Kindertandheelkunde
Praktijk voor Kindertandheelkunde, Amsterdam

Mondhygiëne
Mondhygiëniste A. Kuijkens, Amsterdam

Orthodontie
Orthodontist P.H. van Spronsen, Almere
Orthodontistenpraktijk Bokhout & Prahl, Amsterdam
dr. G.K. Zwielich, orthodontist, Amsterdam

Parodontologie:
Praktijk voor Parodontologie en Implantologie, dhr. P. Steinfort, Almere
CPI – Centrum voor Parodontologie & Implantologie, dhr. Kraaijenhagen, Amsterdam
Kliniek voor Parodontologie, mw. H.M. Bulthuis, Amsterdam