Tarieven (Tot 1 november 2020 hanteren wij een toeslag van € 4,26 als tegemoetkoming voor extra kosten die wij maken door de Corona-uitbraak, zoals de gestegen inkoopkosten persoonlijke beschermingsmiddelen en de extra tijd die wij per patiënt besteden). – Tandarts Ton Döpp – Amsterdam

Tarieven (Tot 1 november 2020 hanteren wij een toeslag van € 4,26 als tegemoetkoming voor extra kosten die wij maken door de Corona-uitbraak, zoals de gestegen inkoopkosten persoonlijke beschermingsmiddelen en de extra tijd die wij per patiënt besteden).

Tarieven (Tot 1 november 2020 hanteren wij een toeslag van € 4,26 als tegemoetkoming voor extra kosten die wij maken door de Corona-uitbraak, zoals de gestegen inkoopkosten persoonlijke beschermingsmiddelen en de extra tijd die wij per patiënt besteden).

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2020.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

Maken en/of beoordelen foto's

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandelingen kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz

Abonnementen

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.